Aktuality

Internet ve státní správě a samosprávěKonference ISSS/V4DIS

Společnost Ponca je již řadu let spolupořadatelem konference ISSS/V4DIS (Internet ve státní správě a samosprávě/Visegrad Four for Developing Information Society), kde se každoročně setkávají politické špičky ČR, reprezentanti státní správy a samospráv, odborníci na informatizaci společnosti a dodavatelé ICT technologií a služeb, a která patří mezi největší akce svého druhu v regionu střední a východní Evropy.

Den malých obcíDny malých obcí

Společnost Ponca je rovněž hlavním pořadatelem výstavní části konference Den malých obcí – tradičního setkání starostů obcí s čelnými představiteli jednotlivých ministerstev, poslanci Parlamentu ČR a dalšími odborníky nad aktuálními problémy malých obcí zejména z oblasti financování, dopravní obslužnosti, dotační politiky a dalších.

Obec a financeObec a finance

Společnost Ponca zajišťuje inzerci, vklady a speciální projekty pro časopis Obec a finance, který vychází (již od roku 1996) 5× ročně v nákladu 5000 výtisků a je dodáván téměř do všech obcí v České republice. Vedle ekonomických otázek, financování a témat spojených s informatizací veřejné správy se zabývá v plném rozsahu problematikou územní veřejné správy včetně životního prostředí, investiční a bytové výstavby, infrastruktury, energetických úspor, dopravy, školství, sociálních věcí, kultury, problematikou rozvoje venkova, regionální politiky a související legislativou.