Obec a financeObec a finance

Společnost Ponca zajišťuje inzerci, vklady a speciální projekty pro časopis Obec a finance, který vychází (již od roku 1996) 5× ročně v nákladu 5000 výtisků a je dodáván téměř do všech obcí v České republice. Vedle ekonomických otázek, financování a témat spojených s informatizací veřejné správy se zabývá v plném rozsahu problematikou územní veřejné správy včetně životního prostředí, investiční a bytové výstavby, infrastruktury, energetických úspor, dopravy, školství, sociálních věcí, kultury, problematikou rozvoje venkova, regionální politiky a související legislativou.

Součástí časopisu jsou pravidelné Zprávy Ministerstva financí pro finanční orgány obcí, měst a krajů, Zpravodaj Ministerstva zemědělství, informace z Ministerstva pro místní rozvoj apod. Stálá příloha Veřejná správa online se zaměřuje především na nasazování moderních informačních a komunikačních technologií do oblasti veřejné správa a aktuální otázky rozvoje e-governmentu v ČR včetně nové „elektronické“ legislativy, rozvoje nových elektronických služeb pro občany či příkladů úspěšných projektů obcí, měst a regionů.